Natural Bliss

True colors

(English below)

Onverwacht aanbod op zeer korte termjin … heerlijk verdiepend weekend in de natuur!

Geheel onverwacht hebben we een fijne workshop locatie tot onze beschikking. We nodigen jullie daarom graag uit voor het weekend van 4 tot 6 oktober voor een speels en verbindend weekend.

Dit weekend gaat om het ontdekken van jezelf en alle lagen die misschien in je schaduw verborgen liggen. Wat zijn je verlangens, wat zit er diep verborgen en vind je misschien lastig om uit te spreken? We hebben allemaal een lieve en een rauwe kant, verborgen verlangens en patronen waar we wel eens doorheen willen breken. Veel informatie ligt opgeslagen in ons lichaam en als we leren om vrij te bewegen, onze verlangens en onze afkeer leren kennen en onderzoeken, kunnen we beschermlaagjes afleggen. We gaan dit onderzoeken vanuit speelsheid. We komen daarbij oordelen en conditionering tegen en ook die gaan we onderzoeken en dan komen we ergens uit bij een plek waar we kunnen genieten, van precies wie we zijn.

We gebruiken tools vanuit Tantra, Shibari, geweldloze communicatie en consent om te ontdekken en jezelf en de relatie met de ander te leren kennen, zonder de ander te willen 'pleasen'. Als we al onze lagen mogen onderzoeken vanuit een veilige en gedragen setting, kunnen we delen van onszelf ontdekken waarvan we misschien niet eens wisten dat die er waren, of misschien delen van ons die er voorheen niet mochten zijn, delen die verborgen zijn in onze schaduw. 

We gaan verbinden met aanraken, ademhaling en energie en alles wat daarbij opkomt.

De focus van dit weekend is om:

∞ Helemaal jezelf te mogen zijn en daarvan genieten

∞ Echt aanwezig te zijn bij elkaar

∞ Over te geven aan wat wil ontstaan in het moment.

∞ In verbinding te zijn met onze ja en onze nee of onze ik weet het niet.

∞ Onze waarheid voelen en leren om dit uit te uitspreken

∞ Onze verlangens onderzoeken 

Voor wie is dit weekend?

Wil je als stel verdiepen in intimiteit, misschien oude terugkerende patronen doorbreken? Als stel ben je vrij om alle oefeningen samen te doen. Wil je als gelegenheidsstel komen of wil je alleen komen en vanuit speelsheid en verbinding jezelf en je relatie met de ander onderzoeken? Iedereen is welkom. We houden wel de balans m/v.

Elke oefening of ontmoeting is een uitnodiging om te ontdekken, je bent altijd vrij om vanaf de zijlijn alleen te kijken.

Enkele reacties van deelnemers die een soortgelijke workshop bij ons hebben gevolgd:

Ik verloor mijn gevoel voor tijd en ruimte, heerlijk!

Eindelijk weer een andere manier om makkelijker te stappen in contact, intimiteit en sensualiteit. Meteen plezier. Wow.

Ik werd geraakt op een andere laag van mijn wezen.

We voelden toestemming om helemaal te zijn met alles wat we zijn. Vrijheid in verbinding, zonder beschermlaagjes.

Aanmelden en prijs

Als je je wilt aanmelden of als je vragen hebt kan je een mail te sturen naar silvia@naturalbliss.nl

Normale prijs is 350 euro voor het hele weekend

Support prijs 300 euro als je weinig geld hebt.

Als je al een workshop bij me hebt gedaan neem dan contact met me op voor een korting

All inclusief vegetarische maaltijden, slapen, begeleiding en prachtige natuur. 1eavond soep, twee keer ontbijt, twee keer lunch en één keer diner met koffie/thee/sap snacks en tussendoortjes. Twee overnachtingen op een twee persoons kamer met gebruik van gezamenlijk sanitair. Alle lessen in de ochtend, middag en avond. De prijzen zijn gebaseerd op twee persoon kamers, wil jij graag een kamer alleen voor jezelf kan dat tegen een meerprijs van 25 euro. We vragen wel wat hulp bij het schoonmaken.

Dit aanbod is erg kort dag en kan alleen doorgaan bij een minimum van 14 deelnemers, we hopen daarom dat jullie graag willen komen naar dit mooie weekend, neem al je vrienden mee!

Het programma

Vrijdag avond

Aankomen – Soep – opwarmen - kennismaking - consent ja-nee voelen -  relax

Zaterdag ochtend, middag & avond

Meditatie & beweging -masseren- aanraken- zintuigen- spelen met touw - angst & verlangens – controle & overgave – conscious Play party

Zondag ochtend & middag

Sharing- geven en ontvangen – wat wil je meenemen?

Over de facilitators:

Silvia

Ik speel al jaren met intimiteit en het ervaren van vrijheid in mijn lijf en de verbinding met anderen. Ik heb zoveel geleerd over mijn schild en over mijn kwetsbaarheid, over mijn verlangens, over mezelf openen en in mijn kracht komen en dit deel ik graag met anderen. Ik organiseer graag workshops en plekken waar we vrij kunnen bewegen, uit ons hoofd in ons lichaam, en waar we op een speelse en kwetsbare manier met elkaar kunnen verbinden.

Eveline

Prachtig sensuele vrouw Eveline heeft alle kanten en emoties van het leven, van sexualiteit en sensualiteit doorleeft. Ze heeft veel ervaring in tantra en in het onderzoeken van diepere lagen in zichzelf en in verbinding met anderen. Ze is aanwezig om je te supporten en nog dieper te laten ervaren daar waar nodig.


English:

Last minute very surprising weekend … playful connective gathering in nature!

Very unexpected we suddenly have a very nice workshop location in nature. In the weekend of 4 to 6 october we like to invite you to a playful and deep weekend.

This weekend is all about discovering yourself and all the layers inside you. What are your desires, what is hidden inside you and is maybe hard to express? A lot of information is stored in our bodies and if we allow ourself to move freely, if we explore our desires and our aversions, we can let go of protective layers. We all have a sweet and a raw side to us, hidden longings or patterns that we might like to let go and break through. Layers we thought protected us, but now do not serve us any longer. We will explore this in a playful way. We will encounter judgement and conditioning and also those we will look into, and then we will enter a space where we can really enjoy, exactly who we are.

We will use tools from Tantra, Shibari, non-violent communication and consent to discover ourself and our relation to others without pleasing the other. If we are allowed to discover and explore in a safe and supported space, we may find parts of us we never even knew where there, or maybe parts that were not allowed to come out and play, hidden in our shadow.

We will connect with touch, breath and energy and everything that comes up.

The focus of this weekend will be on:

∞ Being allowed to totally be who you are and feel the pleasure in this

∞ Fully being present with each other

∞ Surrender to whatever wants to unfold in the moment

∞ Really being connected to our yes and our no or our I don’t know

∞ Feeling our truth and learning to express this.

∞ Exploring our desires

Who is this workshop for:

As a couple to intensify your intimacy or maybe break through repeating patterns, as a couple you are free to do all exercises together. Maybe you like to come as a couple for the occasion or alone exploring yourself in relation to others through playfulness and connecting. Everybody is welcome. (we will keep balance)

Every exercise or encounter is an invitation to explore and you are always allowed to just watch.

Some references from participants:

I completely lost the sense of time and space, which is wonderful!

I was hit on another layer of my being.

We felt allowed to totally be with everything we are. Freedom in connection, without any hidden layers.

Price and how to apply?

If you like to apply or if you have any questions please sent an email to silvia@naturalbliss.nl

Regular price is 350 euros for the whole weekend.
Discount price 300 euros if you have little money.
If you already done a workshop with me please contact me for a discount as well.

The weekend is fully inclusive, freshly prepared food: soup on friday evening, twice breakfast, twice lunch, one full dinner, coffee tea juice and snacks. Sleeping in double rooms, guided exercises and playground, surrounded by beautiful nature. If you like a room for yourself this is possible for additional 25 euros.  We will ask some support in cleaning.

This is a very last minute happening and will only happen if we have more than 12 people attending, so we hope you are ready for a beautiful connective weekend, bring all your friends!

Program

Friday evening

Landing – soup – warming up - intro - consent, feeling yes-no -  relax

Saturday morning, afternoon & evening

Meditation & movement -massage - touch - senses - desires & fear – control & surrender – conscious Play party

Sunday morning & afternoon

Sharing- giving & receiving – what do you like to take home?

About the facilitators:

Silvia:

I have been playing with intimacy and freeing my body for many years. I have learned so much about my shields and my vulnerability, my desires and my conditioning, opening myself and regaining my inner strength and I love to share this with others. I love to organize workshops and spaces where we can feel free in our body and mind and where we can connect in a vulnerable and playful way. Places where we are allowed to be, and enjoy without conditioning.

Eveline:

Eveline is a very sensitive feminine being and will support everybody is sinking deeper into the expression of yourself. She has been a disciplined tantric practitioner for many years, really exploring deep layers inside herself. She speaks from experience and is unconditionally present.