Natural Bliss

About Me

(English below) In Natural Bliss komt mijn passie voor vrijheid in sexualiteit en mijn passie voor verdieping in bewustzijn samen.
Ik geloof dat bewustzijn en sexualiteit bij elkaar horen. Door je te bevrijden van je conditionering, vastgezette emoties, taboes en schaamte, kun je dieper in verbinding komen met jezelf en met elkaar.

In mijn workshops en privé sessies creëer ik graag plekken waar je jezelf mag zijn, waar je vrij kan bewegen, waar je open en kwetsbaar met elkaar in verbinding kan gaan, een plek waar je alle kanten van jezelf en van je sensualiteit en sexualiteit kan ontdekken, vrij van conditionering en tegelijkertijd heel bewust van jezelf en je omgeving.

Van international management studies en een carrière in het bedrijfsleven naar een Ashram in Thailand, een heilige berg in India en yoga in Mexico, mijn ontdekkingstocht is eindeloos.

Ik heb verschillende opleidingen gedaan in conscious sexuality & healing zoals chakra therapie, massages, tantra, shibari en coaching.
Ik heb op veel verschillende manieren sexualiteit, intimiteit, relaties, vrij bewegen en bewustwording onderzocht en het vooral ook beleefd, van tantra tot kinky, vechtsporten en dans, meditatie en yoga, het is een oneindige reis met mooie en vaak ook confronterende ervaringen.

Sinds 7 jaar hou ik me vooral veel bezig met Tantra en Tao en mijn grote passie Japanse bondage, Shibari of Kinbaku. Achter elk van deze vormen van intimiteit zit een filosofie, een levenswijze. Het is een bewustwording van jezelf, van je lijf, van je verlangens. Van alles wat je graag wilt en ook van alles wat je niet wilt. Allemaal mooie vormen om met elkaar te verbinden waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, echt aanwezig zijn bij elkaar, opnieuw leren voelen en in je kracht gaan staan allemaal voorbij komen.

Ik heb veel geleerd van verschillende leraren en inspiratiebronnen. Evenzoveel heb ik geleerd en voel ik support van mijn vrienden, mijn familie, mijn dochter, mijn partner, alle voorgaande relaties en lovers, mijn sistergroups.

Ook laat ik mezelf elke dag opnieuw inspireren. Soms zit de grootste wijsheid in de (schijnbaar) kleinste ontmoeting.

In verbinding met onszelf en anderen ligt intimiteit, grenzen ontdekken, persoonlijke groei, hoe kunnen we geven en ontvangen, vertrouwen, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er is zoveel te ontdekken en dat doe ik graag samen.

                                                      ☼ ☼ ☼

In Natural Bliss my passion for freedom in sexuality and my passion for diving deep into consciousness and awareness all come togehter. I believe being conscious and sexuality go hand in hand. By liberating yourself from conditioning, blocked emotions, taboos and shame, you can connect deeper to yourself and others.

In my workshops and private sessions I like to create spaces where you are allowed to be yourself, where you can move freely, where you can connect open and vulnerable with each other, a place where you can explore all your edges and flavors, your sensuality and sexuality, free from conditioning and yet consciously aware of yourself and your surrounding.

From international management studies and a career in business to an Ashram in Thailand, a holy mountain in India and yoga in Mexico, my exploration is endless.
I have done schooling in conscious sexuality & healing like chakra therapy, massage, tantra, shibari and coaching.
I have explored and experienced the freedom in sexuality, intimacy and relating and have been studying the path of consciousness in many different ways. From kinky to tantra, martial arts and dance, meditation and yoga, It is an endless road with beautiful and confronting encounters along the way.

Since 7 years I immersed myself in Tantra & Tao and my big passion Japanese bondage, Shibari or Kinbaku. Behind all of these forms of intimacy lies a deeper thought, a way of living. It it all about becoming conscious of yourself, your body, your desires, your purpose. Exploring your yes and your no. All beautiful ways of connecting to each other in which trust, taking responsibility, being present with each other, learning to feel again, feeling your power, your vulnerability are topics that are being touched.

I have learned from many great teachers and inspiratons. Just as much I learn and feel support from my friends, my family, my daughter, my partner, all previous relationships and lovers, my sister groups.

Also I let myself be inspired every day. Sometimes the biggest wisdom can be found in the smallest encounters.

In connection with ourself and others lies intimacy, exploring boundaries, personal growth, how to give or receive, trust, our self image and self confidence. There is so much to explore and I love to do this together.